Thông tin chi tiết

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH

  VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KHAI MINH

  --------------------------

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

LỚP BỒI DƯỠNG "TRIẾT HỌC SAU ĐẠI HỌC"

Dùng cho khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 08 /2013/TT-BGDĐT ngày 08  tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

–––––––––––––––––––––––––––

1. Tên môn học: Triết học

2. Thời lượng:  3 tín chỉ

-  Nghe giảng: 70%

-  Thảo luận:   30%

3. Trình độ: Dùng cho khối không chuyên ngành Triết học trình độ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học tự nhiên và công nghệ.

4. Mục tiêu:

- Bồi dưỡng tư duy triết học, rèn luyện thế giới quan và phương pháp luận triết học cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc nhận thức và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ.

         - Củng cố nhận thức cơ sở lý luận triết học của đường lối cách mạng Việt Nam, đặc biệt là chiến lược phát triển khoa học - công nghệ Việt Nam.

5. Bố trí môn học:

Môn học được bố trí giảng dạy - học tập trong giai đoạn đầu của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ.

6. Mô tả vắn tắt nội dung:  môn học có 4 chuyên đề:

- Chương 1 gồm các nội dung về đặc trưng của triết học phương Tây, triết học phương Đông (trong đó có tư tưởng triết học Việt Nam, ở mức giản lược nhất) và triết học Mác.

- Chương 2 gồm các nội dung nâng cao về triết học Mác-Lênin trong giai đoạn hiện nay và vai trò thế giới quan, phương pháp luận của nó.

- Chương 3 đi sâu hơn vào quan hệ tương hỗ giữa triết học với các khoa học, làm rõ vai trò thế giới quan và phương pháp luận của triết học đối với sự phát triển khoa học và đối với việc nhận thức, giảng dạy và nghiên cứu các đối tượng thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên và công nghệ. 

- Chương 4 phân tích những vấn đề về vai trò của các khoa học đối với đời sống xã hội.

7. Nhiệm vụ của học viên

- Nghe giảng viên giới thiệu chương trình và các nội dung cơ bản của môn học.

- Đọc giáo trình, tài liệu tham khảo theo các chủ đề, câu hỏi và tham gia thảo luận trên giảng đường có sự hướng dẫn của giảng viên.

- Nghiên cứu viết 01 tiểu luận theo hướng dẫn của giảng viên.

- Tham dự bài thi kết thúc môn học.

8. Tài liệu học tập:

- Chương trình môn Triết học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Giáo trình Triết học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

- Các tài liệu tham khảo theo sự hướng dẫn của giảng viên.

9. Tiêu chuẩn đánh giá kiến thức của học viên

    Tổng hợp 3 phần điểm:

- Tham gia học tập và thảo luận tại giảng đường, có sự hướng dẫn của giảng viên (có thể tổ chức theo nhóm, không quá 5 học viên/ nhóm): 10%.

- Bài tiểu luận (thực hiện độc lập của mỗi học viên): 30%.

10. Thủ tục đăng ký học

- 04 tấm ảnh (3x4);

- 02 CMND photo công chứng.

MỌI CHI TIẾT XIN VUI LÒNG LIÊN HỆ VÀ GHI DANH TẠI:

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KỸ NĂNG KHAI MINH
Địa chỉ: 93/75, KP8, Đường Đồng Khởi, P.Tân Phong, TP.Biên Hoà, Đồng Nai

Điện thoại: 0613.999.933 – 0932 163 802 (Ms. Trâm)